Tabliczka informacyjna Gillette

Tabliczka informacyjna Gillette

Tabliczka informacyjna, jeden z elementów systemu zaprojektowanego dla fabryki Gillette.

Album: Systems of visual informations / Systemy informacji wizualnej
Date: October 30th, 2009