Product Strategies / Strategie produktowe

ASCO Group develops principles for product strategies in their graphic, applied, promotional and informational aspects.

The range of our services includes:

 • segmentation of products and services,
 • design of products portfolio,
 • design and production of packaging,
 • including sleeves,
 • professional product photos,
 • visualisation of service advantages for customers,
 • visualisation of promotional offers on packaging,
 • creation of brand image on the basis of product positioning.

_________

ASCO Group przygotowuje opracowania założeń do strategii produktowej w ujęciu funkcji graficznej, użytkowej, promocyjnej i informacyjnej.

W szczególności proponujemy:

 • segmentację produktów i usług,
 • projektowanie porfolio produktów,
 • kreację design-u i produkcję opakowań, w tym również typu sleeve,
 • profesjonalne zdjęcia produktów,
 • wizualizację korzyści dla klienta z oferowanych usług,
 • wizualizację promocji sprzedaży na opakowaniu,
 • kreowanie wizerunku marki na podstawie pozycjonowania produktu.