Activity Fields / Obszary działań

ASCO Group supports clients with complex implementation of projects in the following five fields:

 • CORPORATE IDENTITY
 • SALES ACTIVISATION
 • VISUALISATION STRATEGIES FOR BUILDINGS
 • PRODUCT STRATEGIES
 • MARKETING CONSULTANCY
 • _________

  ASCO Group wspiera swoich Klientów kompleksową realizacją projektów w następujących 5 obszarach tematycznych:

 • CORPORATE IDENTITY
 • AKTYWIZACJA SPRZEDAŻY
 • SYSTEMY WIZUALIZACJI BUDYNKÓW
 • STRATEGIE PRODUKTOWE
 • DORADZTWO MARKETINGOWE